بایگانی

  1. خانه
  2. کسب و کار
در رقابت پیروز شوید

تعجب خواهید کرد اگر بشنوید که اغلب مشتریان به ما می گویند که آنها نه به دلیل کیفیت کار ما، بلکه به این دلیل که ما به زبان آنها صحبت می کنیم، با ما کار می کنند. در بسیاری از مواقع از بسیاری از مشتری...