بایگانی

  1. خانه
  2. کار
تفاوت بین پرکار بودن و درگیر بودن

از آنجایی که خیلی از ما کار میکنیم، در دام درگیری شبانه روزی افتادن برایمان ساده است. با این وجود داشتن برنامه کاری فشرده در کمال تعجب به شما این حس را خواهد داد که انگار به اندازه کافی کاری انجا...

در رقابت پیروز شوید

تعجب خواهید کرد اگر بشنوید که اغلب مشتریان به ما می گویند که آنها نه به دلیل کیفیت کار ما، بلکه به این دلیل که ما به زبان آن ها صحبت می کنیم، با ما کار می کنند. در بسیاری از مواقع از بسیاری از مشت...